Saat 20% alennuksen! arrow_drop_up
Ohita ja siirry sisältöön

TASUTA TARNE

Võta meiega ühendust

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

  1. Yleiset asetukset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö ohjaa henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä koskevia periaatteita. Henkilötietoja kerää ja käsittelee henkilötietojen päätoimittaja Namaste Software Development OÜ (jäljempänä tietojenkäsittelijä).

1.2. Tietosuojakäytännössä rekisteröidy on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelee tietojenkäsittelijä.

1.3. Tietosuojakäytännössä asiakas on kuka tahansa, joka ostaa tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Tietojenkäsittelijä noudattaa lainsäädännön säätämiä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa henkilötietojen käsittelijä käsittelee laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojenkäsittelijä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

  1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä. 

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity henkilö antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai epäsuorasti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolla.

2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen toimittamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoisten väärien tietojen antamista pidetään tietosuojakäytäntömme rikkomisena. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan viipymättä tietojenkäsittelijälle kaikista toimitettujen tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista, joita rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuu siitä, että rekisteröity on toimittanut vääriä tietoja.

  1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Tietojenkäsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu-ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Käyttötilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

 3.2. Edellä mainitun lisäksi tietojenkäsittelijällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä. V

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 §: n 1 momentin a, b, c ja f alakohta:

  1. a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. b) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisteröidyn osallistumalla tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai ennen sopimuksen tekemistä toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi;
  4. f) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, paitsi jos kyseinen etu on suurempi kuin rekisteröidyn etu tai perusoikeudet ja -vapaudet, joita varten henkilötietoja on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

Jos verkkokaupassa on ostanut asiakas (ilman käyttäjätiliä), henkilökohtaista ostohistoriaa säilytetään kolmen vuoden ajan. 

Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riidoissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus täyttyy tai vanhentumisaika päättyy (kolme vuotta). 

Kirjanpitotarkoituksiin tarvittavia henkilötietoja on säilytettävä seitsemän vuotta. 

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus - turvallisuus ja turvallisuus
Henkilötietojen enimmäisaika - laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus - tilausten käsittely
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - rahoitustoiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäisaika - laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kuten valtuutettujen tietojenkäsittelijöiden, kirjanpitäjien, kuljetus- ja kuriiriyritysten, siirtopalveluja tarjoavien yritysten kanssa.Käsittelijä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tietojenkäsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS: lle.

3.6. Käsitellessään ja tallentaessaan rekisteröidyn henkilötietoja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen suojan vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjän on säilytettävä rekisteröityjen tiedot käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään seitsemän vuotta.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja tarkastaa niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4. Jos tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa pinkster159@gmail.com.

4.6. Rekisteröidyllä on oikeuksiensa suojaamiseksi mahdollisuus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

  1. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 2016/679 mukaisesti. direktiivi 95/46 / EY: n lainsäädäntöä ja lainsäädäntö Viron ja Euroopan unionin.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista verkkosivuston www.lahefy.com kautta.

Tasuta Tarne

Alati tasuta tarne kõikidele toodetele.

Kvaliteet

Oleme välja valinud ainult kvaliteetsed ning parima hinna ja kvaliteedi suhtega tooted.

Klienditugi

Alati abivalmis ja sõbralik klienditeenindus

Turvalised maksed

Makseid saab sooritada läbi enamuse Eesti pankade või kaardiga.